Loading...

Találd meg az utat a biztos tudáshoz!

Címkép-grafikák: Freepik, Canva.

Ismerkedj a matematika és a programozás változatos, örömteli oldalával, és szerezz megalapozott tudást!

Digitális feladatsorok - feltöltés alatt

A feladatok órai használatra készültek, ezért előfordulhat, hogy nem hibátlanok, és a használatuk során figyelmet kell fordítani apróságokra (hatványozás jele, szóközök...). A megoldásoknál...

  • a tizedes vessző helyett néhány feladatban tizedes pontot kell megadni,
  • ha a feladat másképp nem kéri, a közelítő értékeket két tizedesre kell megadni,
  • a ^2 jel a négyzetre emelést jelzi,
  • a közönséges törteket a/b alakban kell megadni,
  • a műveleti jelek előtt és után nem kell szóközt hagyni.
bélyegkép
n-edik gyök
párosítás, memóriajáték
Gyökvonás

Kiemelés gyökjel alól [1] [2]

Az egyenlő értékű gyökös kifejezéseket kell párosítani, illetve memóriajátékban megkeresni.

10. évfolyam (~15 érték)
bélyegkép
n-edik gyök
sorbarendezés, párosítás
Gyökvonás

Nevező gyöktelenítése [1] [2]

A nevező gyöktelenítésével kell értékeket sorbarendezni ill. párosítani.

10. évfolyam (~15 érték)
bélyegkép
n-edik gyök
halmazba húzás
Gyökvonás

n-edik gyök értéke

A gyökművelet értéke alapján halmazba kell húzni a kifejezéseket.

10. évfolyam (16 érték)
bélyegkép
Másodfokú egyenlet
betűvadászat
Másodfokú és gyökös egyenletek

Másodfokú egyenletek

Minden helyes válaszért egy-egy betű szerezhető. A betűk csak a megoldás helyességének ellenőrzéshez kellenek.

10. évfolyam (5 egyenlet)
bélyegkép
Másodfokú szöveges feladat
QR-kód
Másodfokú és gyökös egyenletek

Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok

A QR-kódban leírt feladatokra adott helyes válaszokért újabb feladatokat kap a tanuló, illetve információkat egy magyar sportoló életével kapcsolatban.

10. évfolyam (4 feladat)
bélyegkép
Gyökös és másodfokú egyenlet
betűvadászat
Másodfokú és gyökös egyenletek

Gyökös egyenlet, másodfokú egyenletrendszer

Minden helyes válaszért egy-egy betű szerezhető. A tizedesjegyeket vesszővel elválasztva kell írni! A betűk (sorrendben szerepelnek) egy művész nevét adják meg, róla olvashatnak a tanulók a betűk alatt megjelenő linken.

10. évfolyam (4 feladat)
bélyegkép
Hasonló háromszögek
párosítás
Hasonlóság

Hasonló háromszögek keresése

Párosító feladat: a hasonló háromszögeket kell összehúzni. A háromszögekben feltételezzük, hogy az a, b és c oldallal szemközt rendre az α, β és gamma szög helyezkedik el.

10. évfolyam (1 feladat)
bélyegkép
Számítás hasonlóság alapján
betűvadászat
Hasonlóság

Hasonlósági feladatok

Minden helyes válaszért egy-egy betű szerezhető. A tizedesjegyeket vesszővel elválasztva kell írni! A betűk (sorrendben szerepelnek) egy matematikus nevét adják meg, róla olvashatnak a tanulók a betűk alatt megjelenő linken.

10. évfolyam (8 feladat)
bélyegkép
Számítás derékszögű háromszögben
betűvadászat
Derékszögű háromszögek

Derékszögű háromszögek adatai

Minden helyes válaszért egy számjegyet kap a tanuló (a beírandó számok pontosságát a feladatok megadják). A számok sorrendben egy magyar olimpiai bajnoki cím történetéből származó értéket adnak, erről olvashatnak a megjelenő linken.

10. évfolyam (5 feladat)
bélyegkép
Számítás derékszögű háromszögben
QR-kód
Derékszögű háromszögek

Derékszögű háromszögek adatai

A QR-kódban leírt feladatokra adott helyes válaszokért újabb feladatokat kap a tanuló (a beírandó számok pontosságát a feladatok megadják).

10. évfolyam (4 feladat)
bélyegkép
Számítás derékszögű háromszögben
szabadulószoba
Derékszögű háromszögek

Szögfüggvények alkalmazása

Szabadulószoba-játék. A geometriai számítási feladatok eredményének egy-egy számjegye adja meg a kijutáshoz szükséges kódot.

10. évfolyam (4 feladat)