Hasonlósági feladatok

BETŰK
Helyes!

1. feladat

Az ABC háromszögben AB = 6 cm; BC = 8 cm és AC = 9 cm. A DEF háromszögben DE = 10,8 cm; EF = 7,2 cm és DF = 9,6 cm. Hasonló-e a két háromszög?
I - igen; N - nem; X - ezek nem háromszögek.

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

2. feladat

Egy templomtorony árnyéka 35 m hosszú. Ugyanekkor egy 3 m magas, függőleges rúd árnyéka 2,1 m hosszú. Milyen magas a templomtorony?

t = m A megoldás hibás! A megoldás helyes!

3. feladat

Egy négyszög oldalai a = 1,8 cm, b = 1,4 cm, c = 2,0 cm és d = 2,2 cm. Egy hozzá hasonló négyszögben (a betűjelek megfelelő sorrendben szerepelnek) a leghosszabb oldal d' = 3,3 cm. Mekkora az a' oldal?

a' = cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

4. feladat

Egy háromszög oldali a = 12 cm, b = 18 cm és c = 21 cm. Egy hozzá hasonló háromszögben a legrövidebb és leghosszabb oldal összege 4,4 cm. Milyen hosszú ebben a háromszögben a középső hosszúságú oldal?

b' = cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

5. feladat

Egy ház tervrajzán az 5 m hosszú szobát egy 2 cm oldalú téglalap jelzi. Mekkora szakasz felel meg a tervrajzon a szoba 3,8 m szélességének?

b' = cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

6. feladat

Egy ABC háromszögben c = 15 cm, b = 20 cm. A c oldalra az A-ból kiindulva 9 cm-t, a b oldalra az A-ból kiindulva 12 cm-t mérünk rá. Az így kapott AB'C' háromszög hasonló-e az erdeti ABC háromszöghöz?
I - igen; N - nem.

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

7. feladat

Két egyenlőszárú háromszögben egyenlő a szárak szöge. Az egyik háromszög alapja 10 dm, a magassága 12 dm. A másik háromszögben a szár 6,5 dm. Mekkora a másik háromszög alapja?

a = dm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

8. feladat

Egy egyenlőszárú háromszög alapja 12 cm, a magassága 18 cm. A háromszögbe négyzetet rajzoltunk úgy, hogy két csúcsa a háromszög alapjára, egy-egy pedig a szárakra esik. Mekkora a négyzet oldala?

x = cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!