Publikációk

Könyvfejezetek, szerkesztett könyvek

 • Pap-Szigeti Róbert és Török Erika (2020): A duális és nem-duális képzésben részt vevő hallgatók első éves tanulmányi eredményének összehasonlítása a bemeneti kompetenciamérés tükrében. In: Buda András és Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között: A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Kiss Árpád Archívum Könyvtára, Debrecen. 216-224.

 • Pap-Szigeti Róbert, Török Erika és Tánczikné Varga Szilvia (2018): Kérdőívek és tesztek elektronikus felvételét támogató szoftver fejlesztése és alkalmazása. In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.): A felsőoktatási lifelong learning társadalmi és gazdasági haszna: kutatás – fejlesztés – innováció. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Pécs. 21-29.

 • Török Erika, Brindza Attila, Hercz Mária, Koltói Lillla, Pap-Szigeti Róbert és Rigó Róbert (2016): TALENTUM: hallgatói sikerességet támogató és tanulást segítő pilot program a Kecskeméti Főiskolán. In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.): Felsőoktatási kihívások. Alkalmazkodás stratégiai partnerségben. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Pécs. 76-85.

 • Andrea Ádámné Major, Lóránt Kovács, Zsolt Csaba Johanyák, Róbert Pap-Szigeti (2014, szerk.): Proceedings of TEAM 2014: 6th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society. Kecskemét, Magyarország, 2014.11.10-2014.11.11. Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar. 499 p. ISBN:978-615-5192-22-7.

 • Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Pap-Szigeti Róbert és R. Tóth Krisztina (2009): A mérés-értékelés új tendenciái: A papír- és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálatai általános iskolás, illetve főiskolás diákok körében. In: Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest. 99-108.

 • Pap-Szigeti Róbert (2007): Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER csomaggal: eredmények. In: Nagy József (szerk.): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 334-346.

 • Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2007): Kritériumorientált fejlesztés SZÖVEGFER csomaggal: módszerek. In: Nagy József (szerk.): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged. 312-333.

 • Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 235-258.

 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2006): Az olvasási képesség és az anyanyelv-használat fejlődése 14-18 éves korban. In: Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 131-153.

Tanulmányok folyóiratban

 • Pap-Szigeti, Róbert; Pásztor, Attila (2021): An examination of skills affecting the effectiveness of programming. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara; Hunedoara, 19 (3) pp. 19-24.

 • Pap-Szigeti Róbert és Pásztor Attila (2020): A programozás-tanulás eredményességét befolyásoló készségek vizsgálata. GRADUS 7(3) 159-165. DOI:10.47833/2020.3.CSC.004

 • Pap-Szigeti Róbert (2018): Szoftver- és mérőeszköz-fejlesztés programozási ismeretek és készségek értékelésére. GRADUS, 5:(2) 355-359.

 • Pap-Szigeti Róbert (2017): A programozási készségek vizsgálata középiskolában és a felsőoktatásban. GRADUS, 4:(1) 216-222.

 • Pásztor Attila, Török Erika, Pap-Szigeti Róbert (2014): Innovatív informatikai eszközök és módszerek a programozás oktatásban. GRADUS, 1:(1) 22-27.

 • Török Erika, Pap-Szigeti Róbert, Ailer Piroska, Palkovics László (2014): A Kecskeméti Főiskola duális képzésének monitoring vizsgálata a hallgatók visszajelzései alapján. A JÖVŐ JÁRMŰVE: JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ, 6:(1-2) pp. 32-36.

 • Pásztor, A., Pap-Szigeti, R. és Török, E. (2013): Mobile Robots in Teaching Programming for IT Engineers and its Effects. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 4. 11. sz. 162-168.

 • Pásztor, A., Pap-Szigeti, R., Török, E. és Vajda, Zs. (2013): Innovative Approaches to Short- and Long-term Impact Assessment of Programming Education. AWERProcedia Information Technology and Computer Science, 4. ISSN 2147-5105 (printed) ISSN 2147-5369 (online).

 • Hercz Mária, Koltói Lilla és Pap-Szigeti Róbert (2013): Hallgatói kompetenciaértékelés és modellkutatás. Felsőoktatási Műhely, 1. sz. 83-97.

 • Pap-Szigeti Róbert (2012): Tanulásmódszertani elemek fejlesztő hatásának vizsgálata 4. évfolyamon. A GAMF KÖZLEMÉNYEI, 25: pp. 131-143.

 • Pásztor, A., Pap-Szigeti, R. és Lakatos Török, E. (2010): Effects of using model robots in the education of programming. Informatics in Education, 9. 1. sz. 133-140.

 • Johanyák, Zs. Cs., Pap-Szigeti, R. és Alvarez, G. R. P. (2008): Analyzing students' programming failures. A GAMF Közleményei, 22. 115-120.

 • Pap-Szigeti, R. és Pásztor, A. (2008): Congruence Examination of NXT Robots in the Education of Programming at KF GAMF College. Practice and Theory in Systems of Education, 3.3-4. sz. 33-40.

 • Varga József, Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2007): Az arányosságszámítási készség kritériumorientált fejlesztése. Magyar Pedagógia, 107.1. sz. 5-27.

 • Pap-Szigeti, R. (2007): Cooperative Strategies in Teaching of Web-Programming. Practice and Theory in Systems of Education, 2. 3-4. sz. 51-64.

 • Pap-Szigeti Róbert (2007): Kooperatív módszerek alkalmazása a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 1. sz. 56-66.

Nemzetközi, bírálati rendszerű konferencián való részvétel

 • Török, E. és Pap-Szigeti, R. (2018): Input Survey on Competence Aiming to Support Students’ Efficacy. Paper presented at 4th Conference of Central European Higher Education Cooperation (CEHEC). Higher Education in Central and Eastern Europe: National, Regional and European Trajectories. Budapest, April 13th 2018, Book of abstracts, 26.

 • Hercz, M., Koltói, L., Pap-Szigeti, R. and Török, E. (2014): Assessing competencies of freshmen: an on-line measurement in the college. Paper presented at 6th International Scientific and Expert Conference TEAM 2014. Technique, Education, Agriculture & Management. Kecskemét, November 10th - 11th 2014.

 • Pásztor, A., Pap-Szigeti, R., Török, E. és Vajda, Zs. (2013): Innovative Approaches to Short-and Long-term Impact Assessment of Programming Education. Paper presented at 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2013, Antalya, April 26th – 29th 2013.

 • Pap-Szigeti, R., Józsa, K. és Zentai, G. (2009): A Criterion-oriented content-based skills improvement programme in grade 5. Poster presented at 13th European Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, August 25th - August 28th.

 • Pap-Szigeti, R. és Pásztor, A. (2008): Congruence examination of NXT Robots in the education of programming in KF GAMF College. 1st International Conference for Theory and Practice in Education, Fürstenfeld, May 23rd. Book of Abstract, 51.

 • Pap-Szigeti, R. és Zentai, G. (2007): The Content-based Improvement of Learning Skills in Grade 5. Poster presented at 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, August 28th - September 1st.

Hazai, bírálati rendszerű konferencián való részvétel

 • Pap-Szigeti Róbert és Pásztor Attila (2021): A formális nyelven történő programozás támogatása a szövegértés metakognitív fejlesztésén keresztül. In: Molnár, György; Buda, András (szerk.): Oktatás - Informatika - Pedagógia Konferencia, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 73. ISBN 978-963-490-263-8

 • Pap-Szigeti Róbert, Török Erika és Tánczikné Varga Szilvia (2018): Kérdőívek és tesztek elektronikus felvételét támogató szoftver fejlesztése és alkalmazása. Előadás a MELLearN 14. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciáján. Debrecen, 2018. április 19-20.

 • Hercz Mária és Pap-Szigeti Róbert (2017): Tanulmányaikat kezdő hallgatók kompetenciáinak online értékelése. Előadás a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Nyíregyháza, Tartalmi összefoglalók, 308.

 • Zentai Gabriella és Pap-Szigeti Róbert (2010): A szelekció, valamint a szövegértési, -alkotási és matematikai készségek fejlettségének hatása a szövegesfeladat- és problémamegoldásra 9. évfolyamon. Előadás, X. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Tartalmi összefoglalók, 92.

 • Pap-Szigeti Róbert (2008): Főiskolai hallgatók képességeinek és motívumainak papíralapú és elektronikus mérése. Szimpózium-előadás, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Tartalmi összefoglalók, 133.

 • Pap-Szigeti Róbert és Pásztor Attila (2008): A LEGO programozható robotjaival segített programozás-oktatás beválásvizsgálata. Előadás, Informatika a felsőoktatásban - Konferencia, Debrecen, Tartalmi összefoglalók, 115.

 • Józsa Krisztián, Meskó Katalin és Pap-Szigeti Róbert (2008): A számítógép- és internet-használati szokások összefüggése a tanulási motivációval 4. osztályos tanulók körében. Szimpózium-előadás, VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, Tartalmi összefoglalók, 29.

 • Pap-Szigeti Róbert és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű tanulók tanulási képességeinek fejlesztése. Előadás, V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, Tartalmi összefoglalók, 123.

 • Pap-Szigeti Róbert és Csizmás Edit (2006): Főiskolai hallgatók kognitív és szociális készségeinek, képességeinek, motívumainak vizsgálata. Előadás, VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Tartalmi összefoglalók, 120.

 • Pap-Szigeti Róbert (2006): Kooperatív módszerek alkalmazása a webprogramozás tanításában. Előadás, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, Tartalmi összefoglalók, 100.

 • Zentai Gabriella és Pap-Szigeti Róbert (2006): A tanulási képességek fejlesztése tantárgyi tartalmakkal. Előadás, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, Tartalmi összefoglalók, 80.

 • Pap-Szigeti Róbert (2005): Az összefüggés-kezelés és az elemi kombinálás kritériumorientált fejlesztése. Szimpózium-előadás, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Tartalmi összefoglalók, 300.

 • Józsa Krisztián és Pap-Szigeti Róbert (2004): Az olvasási és helyesírási képesség longitudinális vizsgálata 14-16, valamint 16-18 éves korban. Előadás, IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Tartalmi összefoglalók, 101.

 • Varga József és Pap-Szigeti Róbert (2003): Matematikai képességek és motívumok változásának longitudinális vizsgálata. Előadás, III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Tartalmi összefoglalók, 121.

Egyéb publikációk

 • Pap-Szigeti Róbert (2018): Szoftver- és mérőeszköz-fejlesztés programozási ismeretek és készségek értékelésére. In: Dobjánné Antal Elvira és Nagy Péter (szerk.): Matematikát, Fizikát és Informatikát Oktatók 42. Országos Konferenciája MAFIOK 2018: Konferencia absztraktok. Kecskemét, Magyarország : Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar. pp. 61.

 • Pap-Szigeti Róbert (2016): A programozási készségek vizsgálata középiskolában és a felsőoktatásban. AGTEDU 2016 konferencia.

 • Pásztor Attila, Török Erika és Pap-Szigeti Róbert (2013): Innovatív informatikai eszközök és módszerek a programozás oktatásban. Előadás, AGTEDU 2013 konferencia.

 • Pap-Szigeti Róbert (2013): A kompetenciamérés során használt mérőeszközök továbbfejlesztése, a mérés legfontosabb eredményei. Szimpózium-előadás, AGTEDU 2013 konferencia.

 • Pásztor Attila és Pap-Szigeti Róbert (2012): Innovatív eszközök rövid és hosszú távú hatásvizsgálata a programozás oktatásban. Előadás, AGTEDU 2012 konferencia.

 • Pap-Szigeti Róbert és Steklács János (2011): Tendenciák a szövegértés fejlesztésében. Előadás, VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Tartalmi összefoglalók, 49.

 • Pap-Szigeti Róbert (2010): Végezhetünk-e a tananyaggal? – érvek és ellenérvek a kooperatív módszerről. Előadás, Mozaik Pedagógiai Konferencia.

 • Pap-Szigeti Róbert (2009): Együttműködés és versengés - a tudás és a motiváció fejlesztése. Előadás, AGTEDU 2009 konferencia, Tartalmi összefoglalók, 435-440.

 • Pap-Szigeti Róbert (2009): A módszertani megújulás lehetőségeiről két főiskolai kísérlet eredményei kapcsán. Előadás, a Neveléstudományi Egyesület 2009. évi konferenciája, Tartalmi összefoglalók, 71.

 • Pap-Szigeti Róbert (2009): Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon. PhD értekezés, SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged.

 • Józsa Krisztián, Major Zoltán, Kelemen Rita és Pap-Szigeti Róbert (2008): Országos készség és képességmérés, 4. évfolyam - On-line adatelemző szoftver.

 • Pap-Szigeti Róbert (2008): Módszertani lehetőségek a felsőoktatás megújításában. Előadás, Felsőfokú alapképzésben matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXII. konferenciája, Kecskemét.

 • Johanyák Zsolt Csaba, Pap-Szigeti Róbert és Alvarez Gil Rafael Pedro (2008): A hallgatók programozási hibáinak vizsgálata. Előadás, Felsőfokú alapképzésben matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXII. konferenciája, Kecskemét.

 • Csizmás Edit és Pap-Szigeti Róbert (2006): Műszaki informatikus hallgatók programozási készségének fejlettsége a tanulási motiváció és az értelmi képességek tükrében. Előadás, Matematika, fizika és számítástechnika oktatók XXX. Konferenciája, Pécs.

 • Pap-Szigeti Róbert (2006): A webprogramozás tanítása kooperatív módszerekkel. Előadás, Matematika, fizika és számítástechnika oktatók XXX. Konferenciája, Pécs.

 • Pap-Szigeti Róbert, Nagy József, Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2005): A tanulás képességeinek kritériumorientált fejlesztése 5-6. osztályban. Poszter, A Magyar Tudomány Ünnepe a Kecskemét Főiskolán, Kecskemét. Tartalmi összefoglalók, 267-273.

 • Pap-Szigeti Róbert és Zentai Gabriella (2004): Tantárgyi tartalomba ágyazott olvasásfejlesztés. Előadás, Az olvasásképesség fejlődése és fejlesztése - országos szakmai konferencia, Békéscsaba.

 • Pap-Szigeti Róbert (2003): A matematikai képességek és motívumok változása 13-15 éves korban. Szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Tanszék.

 • Ertner Iván Péter és Pap-Szigeti Róbert (1993): Euklideszi szerkesztések számítógéppel. Szakdolgozat, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Geometria Tanszék.

Honlapok