Trigonometria - vegyes feladatsor

BETŰK
Helyes!

1. feladat

A síkságon állva két, egymás mögött lévő hegycsúcsot látunk, a közelebbit 22°, a távolabbit 27° emelkedési szögben. Ha 800 métert gyalogolunk előre, akkor a két hegycsúcs közös, 53°-os emelkedési szög alatt látszik. Milyen távol vannak egymástól a csúcsok légvonalban?
(Az eredményt méterben, egészre kerekítve add meg!)

m     A megoldás hibás! A megoldás helyes!

2. feladat

Az előző feladatban hány méterrel van a magasabbik hegy csúcsa a síkság felett?
(Az eredményt méterben, egészre kerekítve add meg!)

m     A megoldás hibás! A megoldás helyes!

3. feladat

A következő egyenletben sinx értéke nem lehet 0, ezért x ≠ π.

trig. egy.

Milyen további megszorítást kell tenni x-re?
Add meg pl. 8pi/13 formában!

x A megoldás hibás! A megoldás helyes!

4. feladat

Add meg az alábbi egyenlet kisebbik megoldását pl. 8pi/13 formában!

trig. egy.

x = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

5. feladat

Add meg az alábbi egyenlet nagyobbik megoldását pl. 8pi/13 formában!

trig. egy.

x = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

6. feladat

Add meg az alábbi egyenlet kisebbik megoldását pl. 8pi/13 formában!

trig. egy.

x = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

7. feladat

Add meg az alábbi egyenlet nagyobbik megoldását pl. 8pi/13 formában!

trig. egy.

x = A megoldás hibás! A megoldás helyes!