Testmértani feladatok - 1. feladatsor

BETŰK
Helyes!

1. feladat

Egy 8 cm élhosszúságú kocka egyik sarkából kivágunk egy 4 cm oldalú kis kockát. Mekkora a megmaradt test térfogata?

testmértan 1

cm3 A megoldás hibás! A megoldás helyes!

2. feladat

Egy 8 cm élhosszúságú kocka egyik sarkából kivágunk egy 4 cm oldalú kis kockát. Hány százalékkal változott a test felszíne?

testmértan 1

%-kal. A megoldás hibás! A megoldás helyes!

3. feladat

Egy kocka éle 3 cm-rel nagyobb, mint egy másik kockáé. A felszínük különbsége 126 cm2. Mekkora nagyobbik kocka éle?

cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

4. feladat

Mekkora az éle egy 5 kg-os, tömör márványkockának, ha a márvány sűrűsége 2,83 kg/dm3? A választ cm-ben, egészre kerekítve add meg!

cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

5. feladat

Ha egy téglatest egyik élét 6 cm-rel, egy másik élét 4 cm-rel megnöveljük, akkor olyan kockát kapunk, amelynek térfogata 946 cm3-rel nagyobb a téglatest térfogatánál. Mekkora a téglatest legrövidebb éle?

cm A megoldás hibás! A megoldás helyes!

6. feladat

Az előző feladatban mekkora a téglatest felszíne?

cm2 A megoldás hibás! A megoldás helyes!

7. feladat

Egy egyenes hasáb alaplapja egy egyenlő szárú háromszög, amelynek szára 9,3 dm hosszú, és a szárak szöge 38 fok. A hasáb magassága 24 dm. Mekkora a hasáb tárfogata? A válaszodat egészre kerekítve add meg!

dm3 A megoldás hibás! A megoldás helyes!

8. feladat

Egy egyenes hasáb alaplapja egy egyenlő szárú háromszög, amelynek szára 9,3 dm hosszú, és a szárak szöge 38 fok. A hasáb magassága 24 dm. Mekkora a hasáb felszíne? A válaszodat egészre kerekítve add meg!

dm2 A megoldás hibás! A megoldás helyes!