Sorozatok

BETŰK
Helyes!

1. feladat

Egy pozitív tagú mértani sorozat első tagja 64, az első három tag összege 244. Mennyi az első öt tag összege (tizedesvesszővel)?

sorozatok1

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

2. feladat

Egy mértani sorozat ötödik tagja és hetedik tagja is -8. Pontosvesszővel elválasztva, szóköz nélkül adja meg az első tíz tag összegének legkisebb és legnagyobb lehetséges értékét!

sorozatok2

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

3. feladat

Egy erdő faállománya minden évben 3%-kal gyarapszik. A megfigyelés kezdetétől kezdve hányadik év végére lesz a faállomány legalább negyedével több, mint a megfigyelés kezdetén?

sorozatok3

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

4. feladat

Egy számtani sorozat első három tagjának összege 30. A sorozat első tagjának kétszerese eggyel nagyobb a sorozat harmadik tagjánál. Pontosvesszővel elválasztva, szóköz nélkül sorolja fel a sorozat első három elemét!

sorozatok4

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

5. feladat

Egy közelítőleg trapéz alakú kertrészt téglalap alakú járólapokkal fedünk le. A rövidebb alaphoz 8 db járólapot helyezünk egymás mellé, majd minden további sorban 1-gyel többet, mint az előtte lévőben. Hány sorban rakjuk le a járólapokat, ha összesen 500 járólap kell a kertrész lefedéséhez?

sorozatok5

sorban. A megoldás hibás! A megoldás helyes!

6. feladat

A legrövidebb és a leghosszabb sor minden járólapja, valamint a többi sor két szélső járólapja sötétebb színű, mint a többi járólap. Egy dobozban 30 azonos színű járólapot árulnak. Hány dobozzal kell venni a sötétebb színű és hány dobozzal a világosabb színű járólapból? Válaszát ebben a sorrendben pontosvesszővel elválasztva, szóköz nélkül adja meg!

sorozatok6

A megoldás hibás! A megoldás helyes!