Sorozatok

BETŰK
Helyes!

1. feladat

Egy növekvő számtani sorozat második tagja 5. A sorozat első, második és hetedik eleme egy mértani sorozat három, egymást követő tagja. Adja meg a mértani sorozat hányadosát!

sorozatok1

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

2. feladat

Egy csökkenő számtani sorozat első három tagjának összege 24. Ha az első taghoz 1-et, a másodikhoz 2-t, a harmadikhoz 35-öt adunk, akkor egy mértani sorozat szomszédos tagjait kapjuk. Mi a számtani sorozat első eleme?

sorozatok2

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

3. feladat

Egy pozitív tagú mértani sorozat első tagja 8, az első három tag összege 78. Mennyi az első hat tag összege (tizedesvesszővel)?

sorozatok3

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

4. feladat

Egy mértani sorozat ötödik tagja és hetedik tagja is -12. Pontosvesszővel elválasztva, szóköz nélkül adja meg az első tíz tag összegének legkisebb és legnagyobb lehetséges értékét!

sorozatok4

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

5. feladat

Egy mértani sorozat első három tagjának összege 35. Ha a harmadik tagot 5-tel csökkentjük, akkor a három szám egy számtani sorozat szomszédos tagjai adja. Pontosvesszővel elválasztva adja meg a számtani sorozat első elemének kisebbik, majd nagyobbik lehetséges értékét!

sorozatok5

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

6. feladat

Egy erdő faállománya minden évben 2%-kal gyarapszik. A megfigyelés kezdetétől kezdve hányadik év végére lesz a faállomány negyedével több, mint a megfigyelés kezdetén?

sorozatok6

A megoldás hibás! A megoldás helyes!