Függvénytranszformációs feladatok

BETŰK
Helyes!

1. feladat

1. feladat A képen látható függvény alakja f(x) = (x - a)2 + b. Milyen számot jelöl az a? Írd a beviteli mezőbe!

a = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

2. feladat

1. feladat A képen látható függvény alakja f(x) = (x - a)2 + b. Milyen számot jelöl a b? Írd a beviteli mezőbe!

b = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

3. feladat

1. feladat A képen látható függvény alakja f(x) = (x - a)2 + b. Egészítsd ki a mondatot (szóköz használata nélkül) úgy, hogy igaz legyen a függvényre!

Ha x , akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő. A megoldás hibás! A megoldás helyes!

4. feladat

Ábrázold a füzetben a [-4; 2[ intervallumon értelmezett, f(x) = 3x/2 + 1 képlettel megadott függvényt! Add meg a függvény minimumának helyét!

x = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

5. feladat

Add meg a 4. feladatban ábrázolt, f(x) = 3x/2 + 1 függvény minimumának értékét!

f(x) = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

6. feladat

Van-e a 4. feladatban ábrázolt, f(x) = 3x/2 + 1 függvénynek maximuma? Írd a van vagy a nincs szót a beviteli mezőbe!

A megoldás hibás! A megoldás helyes!

7. feladat

Ábrázold a füzetben a valós számok halmazán értelmezett f(x) = (x - 5)2 - 4 függvényt! Mennyi a függvény kisebbik zérushelye?

x1 = A megoldás hibás! A megoldás helyes!

8. feladat

Mennyi a 7. feladatban ábrázolt, f(x) = (x - 5)2 - 4 függvény helyettesítési értéke az x = 0 helyen (azaz hol metszi a függvény az y tengelyt)?

f(x) = A megoldás hibás! A megoldás helyes!